Different tendencies of applied linguistics to teaching of English as a foreign language

  1. González-Cascos Jiménez, Elena
Llibre:
Linguistic tools for teachers of English: towards a bilingual education
  1. Durán Martínez, Ramiro (coord.)
  2. Sánchez-Reyes Peñamaría, Sonsoles (coord.)

Editorial: Ediciones Universidad de Salamanca ; Universidad de Salamanca

ISBN: 978-84-7800-184-2

Any de publicació: 2010

Pàgines: 97-114

Tipus: Capítol de llibre