Un breviario tacitista para gobernantesla Doctrina política civil de Eugenio de Narbona

  1. Peña Echeverría, Francisco Javier
Book:
Tácito y tacitismo en España
  1. Badillo O'Farrell, Pablo (coord.)
  2. Pastor-Pérez, Miguel A. (coord.)

Publisher: Anthropos

ISBN: 978-84-15260-78-3

Year of publication: 2013

Pages: 269-292

Type: Book chapter