Les jeunes voyageurs en France, de V.-A. Malte-Brun

  1. Supiot Ripoll, Alberto
Llibre:
Homenaje al profesor D. Francisco Javier Hernández
  1. Catherine Desprès (ed. lit.)
  2. Julián Mateo (ed. lit.)
  3. M.ª Teresa Ramos (ed. lit.)
  4. Mercedes Vallejo (ed. lit.)
  5. Francisco Javier Hernández (hom.)

Editorial: Departamento de Filología Francesa y Alemana ; Universidad de Valladolid

ISBN: 84-608-0269-8

Any de publicació: 2005

Pàgines: 599-612

Tipus: Capítol de llibre