Publicacions en què col·labora amb Miguel Martínez García (1)