Publications in collaboration with researchers from Universidad de La Laguna (1)

1997

  1. De toponimia medieval: el principio de distribución circular

    Homenatge a Miquel Dolç: actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC, Palma, 1 al 4 de febrer de 1996 (Conselleria d'Educació, Cultura i Esports), pp. 415-420