Publicacións (3) Publicacións de GUILLERMO BALLENATO PRIETO