Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Hospital Regional Universitario de Málaga (2)

2017

  1. Surgical treatment of low and intermediate grade lung net

    Journal of Thoracic Disease, Vol. 9, pp. S1435-S1441