Financiadores: GATEWAY-SCS, S.L., TELECYL, S.A., CENTRO OBSERVACION TELEDET ESPACIAL SAU, CEDETEL Local
date_range Duración do 01 de xaneiro de 2003 ao 31 de decembro de 2006 (48 meses)
euro 27.045,54 EUR

De ámbito Local.

Investigadores/as