Financeur: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
date_range Durée de 01 janvier 2012 à 31 décembre 2015 (48 mois) Fini
euro 104 544,00 EUR

Sphère National. Avec un caractère Public.

Annonce: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2011 (MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN)
Programme: PLAN NACIONAL 2008/2011. LIA DE PROYECTOS DE I+D+I.
Sous-programme: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA.

Chercheurs