Financeur: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA)
date_range Durée de 10 janvier 2011 à 31 décembre 2011 (12 mois) Fini
euro 6 000,00 EUR

Sphère National. Avec un caractère Public.

Annonce: SUBPROGRAMA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL INIA. CONV. 2010 (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA))
Programme: PLAN NACIONAL 2008/2011. LIA DE PROYECTOS DE I+D+I.
Sous-programme: PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL INIA