Galicia ollando a Cataluñadúas fronteiras do movemento da canción protesta (1968-1980)

  1. Fernández Conde, Sheila
Supervised by:
  1. Carlos Villanueva Abelairas Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 28 January 2016

Committee:
  1. Enrique Cámara de Landa Chair
  2. Francisco Javier Garbayo Montabes Secretary
  3. Francisco J. Giménez Rodríguez Committee member
  4. Julio C. Arce Bueno Committee member
  5. Justo G. Beramendi Committee member

Type: Thesis

Teseo: 411218 DIALNET

Abstract

Trátase de un estudo analítico a distintos niveis: musical, textual e socio-político da realidade da Canción Protesta centrada no caso galego en relación co seu referente, o caso catalán, estudando os distintos procesos de interrelación entre ambos. A funcionalidade musical, así como a textual, serán vistas a través dos principales colectivos de cantautores e agrupacións musicais. Así mesmo preténdese establecer un orde cronolóxico e unha relación casuística dos distintos movementos musicais, dentro do ámbito da música popular urbana, entre as datas fixadas, 1968-1980.