Componentes quimicos del verbascum lychnitis l

  1. HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE M.
Dirigida per:
  1. Joaquín de Pascual Teresa Director/a

Universitat de defensa: Universidad de Salamanca

Any de defensa: 1978

Tribunal:
  1. Teresa Joaquin De Pascual President/a
  2. Inés Sánchez Bellido Secretari/ària
  3. Ángel Alberola Figueroa Vocal
  4. Miguel Ángel Herráez Zarza Vocal
  5. Gregorio González Trigo Vocal

Tipus: Tesi

Teseo: 1679 DIALNET