Le Corbusier: vers un paysage: a Villa Meyer como paradigma

  1. Sousa Silva, Filipe
Dirixida por:
  1. Darío Álvarez Álvarez Director

Universidade de defensa: Universidad de Valladolid

Fecha de defensa: 27 de xaneiro de 2016

Tribunal:
  1. Daniel Villalobos Alonso Presidente
  2. Rodrigo Almonacid Canseco Secretario
  3. Marta Sequeira Vogal
  4. Juan Carlos Román Redondo Vogal
  5. Ana Cristina Vaz Milheiro Vogal
Departamento:
  1. Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos

Tipo: Tese

Resumo

La tesis trata de analisar a influencia da ideia de paisagem na arquitectura de Le Corbusier, tendo como caso de estudo o projecto da Villa Meyer.