Andrés Laguna y Amato Lusitano, al desencuentro de dos humanistas médicos

  1. González Manjarrés, Miguel Ángel
  2. Pérez Ibáñez, María Jesús
Book:
La Universitat de València i l'humanisme: "Studia Humanitatis" i renovació cultural a la Europa i al nou món
  1. Grau Codina, Ferran (coord.)

Publisher: Universidad de Valencia = Universitat de València

ISBN: 84-370-5544-X

Year of publication: 2003

Pages: 689-712

Type: Book chapter