El Anfitrión de Alonso de Santos

  1. Jesús Pérez Ibáñez
Book:
Clásicos en escena ayer y hoy
  1. María Teresa Amado Rodríguez (coord.)
  2. Begoña Ortega Villaro (coord.)
  3. María de Fátima de Sousa e Silva (coord.)

Publisher: Imprensa da Universidade de Coimbra ; Universidade de Coimbra

ISBN: 978-989-26-1836-4 978-989-26-1837-1

Year of publication: 2019

Pages: 621-644

Type: Book chapter