La codificación municipal en la Corona de Castilla (siglos XIII-XVIII)

  1. Félix Martínez Llorente
Llibre:
La codificació municipal: En el Vé centenari dels Costums de la Torre de l´Espanyol (1517-2017)
  1. Josep Serrano Daura (coord.)

Editorial: Diputación Provincial de Tarragona

ISBN: 978-84-15264-86-6

Any de publicació: 2020

Pàgines: 351-420

Tipus: Capítol de llibre