Biopolymers for the development of living materials for biomedical applications

  1. Mora-Boza, A.
  2. Acosta, S.
  3. Puertas-Bartolomé, M.
Llibre:
Biopolymers: Synthesis, Properties, and Emerging Applications

ISBN: 9780323909402

Any de publicació: 2023

Pàgines: 263-294

Tipus: Capítol de llibre

DOI: 10.1016/B978-0-323-90939-6.00005-4 GOOGLE SCHOLAR