Numerical Analysis of Bioink Alternatives for Bioprinting of Cartilaginous Tissues

  1. Muniz, P.
  2. Huebner, R.
  3. Soudah, E.
  4. Las Casas, E.B.
  5. Poley, I.
Colección de libros:
Lecture Notes in Bioengineering

ISSN: 2195-2728 2195-271X

ISBN: 9783031477898

Ano de publicación: 2023

Proceedings of the 10th Congress of the Portuguese Society of Biomechanics, CNB 2023

Páxinas: 97-105

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-031-47790-4_10 GOOGLE SCHOLAR

Objetivos de desarrollo sostenible