Publicacións en colaboración con investigadores/as de Universidad de Salamanca (3)

2008

  1. KCTD5, a putative substrate adaptor for cullin3 ubiquitin ligases

    FEBS Journal, Vol. 275, Núm. 15, pp. 3900-3910