Département: Enfermería

Centre: FAC ENFERMERIA

Domaine: Enfermería

Groupe de recherche: Grupo de Investigación en Cuidados Enfermeros (GICE)

Email: lucia.perez@uva.es