Àrea: Química Inorgànica

Grup d'investigació: Catálisis y Polímeros (CYP)