Área: Enxeñaría Química

Grupo de investigación: Tecnologías a Presión (PressTech)