Publicacions en què col·labora amb Josep Calbó Angrill (2)