Publicacions en què col·labora amb J.F. Díaz Higuera (1)