Département: Filología Inglesa

Centre: FAC FILOSOFIA Y LETRAS

Domaine: Filología Inglesa

Email: jesusbenito@uva.es

Docteur à l Universidad de Salamanca avec la thèse La narrativa de James Baldwin búsqueda de una estética afroamericana 1992. Dirigée par Dr/a. Catalina Montes Mozo.