Àrea: Producció Vegetal

Grup d'investigació: Cambio Global y Enfermedades Forestales