Departament: Filología Inglesa

Centre: FAC COMERCIO

Àrea: Filologia Anglesa

Correu: mariaeugenia.pastor@uva.es

Web personal: https://orcid.org/0009-0008-0693-0571