Domaine: Filología Inglesa

Docteur à l Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea avec la thèse EEG and MEG evidence of a predominant number code in bilinguals and its significance for developmental dyscalculia 2017. Dirigée par Dr/a. Elena Salillas Perez, Dr/a. Cesar Caballero Gaudes.