Publications in collaboration with researchers from Universidad de Burgos (3)

2020

  1. La tradición documental y libraria de los monasterios del Valle del Silencio

    San Pedro de Montes (919-2019): MC Aniversario del monasterio de San Pedro de Montes, Congreso Internacional San Pedro de Montes (919-2019) : Actas del Congreso Internacional celebrado los días 24 al 26 de octubre de 2019, San Pedro de Montes (León)

2009

  1. Os documentos de Celanova e Sahagún na época de san Rosendo (século X)

    Rudesindus: "San Rosendo, o seu tempo e o seu legado" : congreso internacional, Mondoñedo, Santo Tirso (Portugal) e Celanova, 27-30 de xuño, 2007 (S.A. de Xestión do Plan Xacobeo), pp. 73-99