Publications (19) JOSE MARIA ANGUITA JAEN publications

1999

 1. Anotaciones sobre la toponimia de la "Historia de rebus Hispanie" de Rodrigo Jiménez de Rada

  IX Congreso Español de Estudios Clásicos: Madrid, 27 al 30 de septiembre de 1995

 2. Bascli et Navarri: los vascos del siglo XII según el liber sancti iacobi = Bascli et Navarri: Los vascos del s, XII según el Liber Sancti Iacobi

  Veleia: Revista de prehistoria, historia antigua, arqueología y filología clásicas, Núm. 16, pp. 303-327

 3. La batalla de Golpejera: historia, literatura y toponimia

  Iacobus: revista de estudios jacobeos y medievales, Núm. 7, pp. 141-184

 4. Navarra y el "Liber Sancti Iacobi" (in memoriam Millán Bravo)

  Príncipe de Viana, Año 60, Núm. 216, pp. 209-234

1998

 1. In Campo Laudabile et in Campo Letorie

  Revista de Filología de la Universidad de La Laguna, Núm. 15, pp. 7-16

 2. [...] qui Calciatam fecit, ubi ipse requiescit (LSI-CCV, VIII, f. 207)

  Iacobus: revista de estudios jacobeos y medievales, Núm. 5, pp. 19-30

1997

 1. De toponimia medieval: el principio de distribución circular

  Homenatge a Miquel Dolç: actes del XII Simposi de la Secció Catalana i I de la Secció Balear de la SEEC, Palma, 1 al 4 de febrer de 1996 (Conselleria d'Educació, Cultura i Esports), pp. 415-420