Àrea: Matemàtica Aplicada

Grup d'investigació: Singacom