Publikationen, an denen er mitarbeitet Cristina Tapia Ballesteros (1)