Àrea: Història de l'Art

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes grabadas 1997. Dirigida per Dr/a. Alfonso Emilio Pérez Sánchez.