Área: Matemática Aplicada

Doutora pola Universidad de Burgos coa tese Estudio e implementación de optimización gravitatoria y desarrollo de distintas metaheurísticas generadas a partir de él 2015. Dirixida por Dr/a. Jesús F. Alegre Martínez, Dr. Joaquín A. Pacheco Bonrostro.