Área: Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Doutor pola Universidad de Sevilla coa tese Las modificaciones de la prestación de trabajo 1982. Dirixida por Dr/a. Miguel Rodríguez Ferrer.