Área: Matemática Aplicada

Doutor pola Universidad de Valladolid coa tese G-estructuras asociadas a campos tensoriales de tipo electromagnético 1982. Dirixida por Dr/a. Pedro Martínez Gadea.