Àrea: Màquines i Motors Tèrmics

Grup d'investigació: Gir de Termotecnia

Doctora per la Universidad de Sevilla amb la tesi Iluminación natural diseñada a través de la arquitectura Análisis lumínico y térmico en base climática de estrategias arquitectónicas de iluminación natural. 2017. Dirigida per Dr/a. Jaime Navarro Casas, Dr/a. David Moreno-Rangel.