Área: Filoloxía Francesa

Doutor pola UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia coa tese Recursos audiovisuales en Internet diseñados para el aprendizaje del francés como lengua extranjera (FLE) dirigido a un público adulto 2014. Dirixida por Dr/a. Antonio María Medina Rivilla, Dr/a. Joaquín Giráldez Ceballos-Escalera.