Departament: Fundamentos del Análisis Económico e Historia e Instituciones Económicas

Centre: FAC CC EE Y EMPRESARIALES

Àrea: Fonaments de l'Anàlisi Econòmica

Correu: sonia.santos.lopez@uva.es