Institut: INSTITUTO DE BIOMEDICINA Y GENÉTICA MOLECULAR (IBGM)

Àrea: Bioquímica i Biologia Molecular

Grup d'investigació: Terapia Celular