Área: Química Orgánica

Doutora pola Universidad de Granada coa tese C-glicosidos. Sintesis de derivados de 2,5-anhidro-d-manosa 1984. Dirixida por Dr. Juan Antonio López Sastre.