Financier: THE EUROPEAN TELECOMMUNIC STAN Local
date_range Duration: from 01 January 2007 to 31 July 2007 (6 meses)
euro 8,400.00 EUR

Financiación de ámbito: local, concedida en régimen: concesión directa.

Researchers