Financier: UNIVERSITY HEALTH NETWORK International (non-EU)
date_range Duration: from 01 October 2012 to 31 December 2020 (98 meses)
euro 24,511.00 EUR

Financiación de ámbito: internacional_no_eu, concedida en régimen: concesión directa.

Researchers