Financier: PPG IBERICA, S.A Local
date_range Duration: from 27 July 2019 to 23 September 2019 (1 mes)
euro 6,114.52 EUR

Financiación de ámbito: local, concedida en régimen: concesión directa.

Researchers