Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2009 to 31 December 2011 (35 meses)
euro 30,250.00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/001
SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2007
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers