Financeur: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Durée de 01 janvier 2009 à 31 décembre 2012 (48 mois)
euro 48 400,00 EUR

Sphère National. Avec un caractère Public.

Annonce: 2007/00012/001/001 SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2007
Programme: PLAN NACIONAL 2008/2011. LIA DE PROYECTOS DE I+D+I.
Sous-programme: PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL. SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA.

Chercheurs