Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
date_range Duration: from 01 January 2010 to 30 December 2010 (11 meses)
euro 16,940.00 EUR

Financiación concedida en régimen: competitivo.

Convocatoria 2007/00012/001/002
SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2009
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers