Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2010 to 30 June 2013 (41 meses)
euro 36,300.00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/002
SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2009
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers