Finanzier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Dauer von 01 von Januar von 2010 bis 31 von Dezember von 2012 (35 meses)
euro 59.411,00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/002
SUBPROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2009
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Forscher/innen