Financier: MICINN. MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN National
date_range Duration: from 01 January 2011 to 30 June 2014 (41 meses)
euro 42,350.00 EUR

Financiación de ámbito: nacional.

Convocatoria 2007/00012/001/003
SUBPROGRAMA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA. CONV. 2010
Programa: PLAN NACIONAL 2008-2011

Researchers

Publications related to the project

Show by type